maandag 22 februari 2010

Is er wel eens iemand geraakt door een meteoriet?

(Dit bericht werd oorspronkelijk gepubliceerd op de In het diepe blog op Vkblog op 22 februari 2010)Ik loop flink achter met de antwoorden op mijn "Stel je vraag over astronomie of ruimtevaart"-actie van rond mijn verjaardag. Hopelijk mag het de pret niet drukken, want hier is weer een antwoord op een vraag. Deze keer van Martin Dunnink en hij vraagt: "klopt het dat er volgens overlevering nog nooit enig persoon is gedood door een meteoriet?"

Voor ik antwoord geef op deze vraag, laat ik even ingaan op de definitie van een meteoriet. Een meteoriet is een object dat uit de ruimte is gekomen, dat aangetrokken is door de Aardse zwaartekracht, door de dampkring kwam en waarvan nog een deel op Aarde terecht is gekomen. Als het object verbrand voordat het de Aarde raakt, dan noemen we het een meteoor. Dat je het weet.


Vorig jaar werd voor het eerst een stuk steen in de ruimte ontdekt, voordat het een meteoriet werd. De Amerikaanse astronoom Peter Jenniskens ging met een Soedanese collega en Amerikaanse en Soedanese studenten op zoek in de Nubische woestijn naar de restanten. En ze vonden ze.

Als het object door mensenhanden is gevaardigd, dus meestal een satelliet (of een deel van de satelliet), en het komt op Aarde terecht, dan hebben we het meestal niet over een meteoriet. Alhoewel soms niet meteen duidelijk is wat de oorsprong is, wordt dat later meestal wel duidelijk, aangezien satellieten beduidend anders van opbouw zijn dan de brokstukken van natuurlijke oorsprong die door ons zonnestelsel reizen.

We hebben het aan de atmosfeer te danken dat er maar zo weinig objecten op Aarde terechtkomen. Van de meeste meteoroïden, zoals deze objecten worden genoemd, blijft maar weinig over. Sommigen verdampen te snel of breken in stukken op die daarna snel verdampen. Mars bijvoorbeeld heeft een veel ijlere atmosfeer en meteorieten komen daar veel vaker voor. Zo kwam de Mars-rover Opportunity op een rit van slechts 19 kilometer er al 3 tegen gekomen. Toegegeven, Mars zit een stuk dichter bij een van de bronnen van natuurlijk ruimtepuin: de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter.


De Mars-rover Opportunity is op een route van ongeveer 20 kilometer al 3 meteorieten ontdekt, waaronder deze joekel genaamd Block Island. Deze meteoriet is 2/3 meter in doorsnede.

Hoe dan ook, terug naar de vraag: is er wel eens iemand gedood door een meteoriet? Zelf dacht ik dat er nooit iemand op die manier om het leven gekomen was, behalve een paar fictionele karakters met ongelofelijke pech in boeken of films. Maar uit enige studie (op Internet) blijkt dat her en der wel degelijk doden door meteorieten gerapporteerd worden, alleen wordt aan de geloofwaardigheid van die verhalen meestal getwijfeld.

Er worden meteorieten-slachtoffers gemeld in de Bijbel (Joshua 10:11) en in 1490 zou een meteorietinslag in Shansi, China 10.000 doden ten gevolge hebben gehad. Je zou denken dat die laatste goed te verifieren is. Voor de rest zouden monnikken, zeelui en een boer het slachtoffer geworden zijn van een meteorietinslag. In de vorige eeuw zouden in totaal 3 mensen het slachtoffer geworden zijn van hemels geweld. In 1908 vond een zware explosie plaats in Tunguska, Siberië, vermoedelijk door een meteoriet, maar dit is nooit met 100% zekerheid bevestigd. Bij die explosie kwamen 2 mensen om. In 1929 zou bij een bruiloft in Joegoslavië iemand gedood hebben.


Van tijd tot tijd wordt schade aan huizen en auto's gemeld. Dit is wat een meteoriet doet met je auto.

In de afgelopen 50 jaar zijn alleen gewonden gevallen. In 1992 werden huizen beschadigd in Oeganda en een jongen raakte daarbij gewond aan zijn hoofd door een fragment van 3 gram. En onlangs werd gemeld dat een Duitse jongen was geraakt in zijn hand.

Kortom: ja, er zijn een aantal mensen geraakt door meteorieten, maar slachtoffers door meteorieten zijn niet overtuigend bevestigd.

Bronnen: Wikipedia, Grasping Reality with All Six Feet blog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten